Xtrap Bypass for Love Engine

Ngày gửi: 19-12-2011

Love Engine, xtrap, Xtrap Bypass, bypass xtrap audition, xtrap au 6103, Xtrap Undetect Love Engine

Screenshot:

Xtrap Bypass for Love Engine

Chức Năng :

  • Mục Đích của chương trình này giúp bạn Dễ Dàng Scan Với Love Engine mà không Phải Lo ngại chuyện XTrap Túm cổ
  • Không đụng chạm tới Kernel Detective. Không Đụng chạm với bất cứ 1 công cụ Rắc Rối nào khác

Hướng Dẫn Sử dụng :

  • 1.Tải Chương trình về máy
  • 2.Giải nén
  • 3.Chạy File Tên : XTrap Undetect Love Engine
  • 4. Đợi 3 Giây. Khi nào bạn nhận được thông báo cho phép sử Dụng thì khi đó các bạn Hãy vào game bình thường . và bật Love engine và Open Audition.exe

Video:

Một Số điều cầu Lưu ý :

  • Yêu cầu bật chương trình trước Sau đó Mới bật Love Engine
  • Chương trình này không hẵn là chạy trên mọi loại win hay trên mọi máy.
  • Chỉ Có thể hoạt động trên 1 số máy. Nhớ Sài winxp cho dễ nhé. máy ở nhà. không có CSMVNG ( tính tiền )

Loading