Hack CF 1111 full Aimbot, hack cf 1111 xuyên tường, onehit 2012

Ngày gửi: 09-10-2012

hack cf 1111, hack dot kich 1111, hack xuyen tuong cf 1111, hack cf 1111 full, hack nhay cao cf 1111, hack ban xuyen tuong cf 1111, hack don tho cf 1111, hack sung cf 1111, hack tang hinh cf1102, hack headshot1111 , hack one hit 1111, wallhack cf 1111 full, hack wall cf 1111, hack go bom nhanh 1111, hack thay dan nhanh 1111, hack ghost cf 1111, aimbot1111 , aimbot hack cf 1111, hack cf thang 10 2012, hack dot kich thang 10

AimKey giữ nút Shift nóng nhắm sẽ nhắm vào đầu đối phương
fix đô chính xác
Update cuồng Damage Mini thích hợp cho Map Zombie
Tỉ lệ xuất hiện Damge sẽ ít hơn tý,sủ dụng như hac cuồng Damge bình thường,chới zombie khó bi phát hiện hack,k nghi vấn hack
CLip test hack cuồng Damge AIMODE bản 1110

Hack CF 1111 full xuyên tường, hack đột kích 1111, hack cf 1111 mới nhất, hack cf thang 10 2012, hack dot kich thang 10


Loading