Aimbot 1112 - hack cf 1112 Onehit AI, hack đột kích 1112

Ngày gửi: 30-10-2012

aimbot hack cf 1112, hack cf 1112, hack dot kich 1112, hack one hit ai 1112, hack ai 1112, hack cf ai 1112, hack thay dan nhanh cf 1112, hack cf 1112 thay dan nhanh, hack cf 1112 khong giat, hack cf 1112 xuyen tuong, hack cf 1112 wall full

Menu chỉ hiện trong map lúc đang đấu thôi
Insert : Hiện menu hack
Home : Tắt Menu hack
Esc : hiện chuột
khi hiện menu thì nhấn Esc để hiện chuột ra. Click chuột vào chức năng muốn hack
Nếu hay bị lỗi nên dùng One hit AI Mini+Onehit AI : Tắt - Mini - Max(có thể nhấp hay đè chuot gi cung dc,van damge bt)
Mini ít bị nghi vấn hack
Max damge cao
+Nòng nhắm : Tắt - Bật
+Hiện Tên,Máu,Hộp : Tắt - Bật
+Chém Xa: Tắt - Bật
Dành cho chơi Zombie
+Bắn Lén địch : Tắt - Nhà - X.Đất - Địch
Nhà : sau khi chết hồi sinh tại nhà đối phương
X.Đất : sau khi chết hồi sinh Độn thổ dưới đất
Địch : sau khi chết hồi sinh tại vi trị kẻ địch đang đứng
+Đi Trên Không : Tắt - Bật
Nhảy Lên nhấn SHIFT và nút đi tới để đi trên không
+Té không Mất máu : Tắt - Bật
TỰ Sát : Nhấn phím Alt + Phím nhảy lên
+Đầy ống AIMODE : Tắt - Bật
+Tự phục hồi máu Zombie : Tắt - Bật
Lúc thành zombie bị mất máu,đứng 1 chổ đợi hiện tăng máu,rồi di chuyển bình thường máu vân tăng
+Ghost k hiên bóng : Tắt - Bật
Chỉ dùng cho đấu ghost ,ghost khi di chuyển không hiên bóng


Loading