Aimbot 1112 - hack cf 1112 Onehit AI, hack đột kích 1112

Menu chỉ hiện trong map lúc đang đấu thôi
Insert : Hiện menu hack
Home : Tắt Menu hack
Esc : hiện chuột
khi hiện menu thì nhấn Esc để hiện chuột ra. Click chuột vào chức năng muốn hack
Nếu hay bị lỗi nên dùng One hit AI Mini+Onehit AI : Tắt - Mini - Max(có thể nhấp hay đè chuot gi cung dc,van damge bt)
Mini ít bị nghi vấn hack
Max damge cao
+Nòng nhắm : Tắt - Bật
+Hiện Tên,Máu,Hộp : Tắt - Bật
+Chém Xa: Tắt - Bật
Dành cho chơi Zombie
+Bắn Lén địch : Tắt - Nhà - X.Đất - Địch
Nhà : sau khi chết hồi sinh tại nhà đối phương
X.Đất : sau khi chết hồi sinh Độn thổ dưới đất
Địch : sau khi chết hồi sinh tại vi trị kẻ địch đang đứng
+Đi Trên Không : Tắt - Bật
Nhảy Lên nhấn SHIFT và nút đi tới để đi trên không
+Té không Mất máu : Tắt - Bật
TỰ Sát : Nhấn phím Alt + Phím nhảy lên
+Đầy ống AIMODE : Tắt - Bật
+Tự phục hồi máu Zombie : Tắt - Bật
Lúc thành zombie bị mất máu,đứng 1 chổ đợi hiện tăng máu,rồi di chuyển bình thường máu vân tăng
+Ghost k hiên bóng : Tắt - Bật
Chỉ dùng cho đấu ghost ,ghost khi di chuyển không hiên bóng

Auto hack game cùng chuyên mục
Loading