Hinh anh Skill, Vu Khi Thuong Khach


Modz Name: Hinh anh Skill, Vu Khi Thuong Khach
Author - Sources: Trùm Game
Modz Game: HKGH - Yulgang
Release date: 26-12-2011
Modz Description: Gioi thieu: Thuong hao la la co may tan sat trong khi war, voi luong mau co ban cao va kha nang phan no lien tuc, khi trong thay thuong hao phan no khong ai khong khoi kinh so Pro Luong sinh menh co ban cao Co kha nang phan no lien tuc Skill ulvc cao Vu khi co suc tan cong co ban cao so voi do = cap   Cons da so kc ho tro phan no...


Hinh anh Skill, Vu Khi Thuong Khach TrumAuto.Net