VinaCF 1112, VinaCF hach dot kich 1112, hach xuyen tuong cf 1112, vina hach dot kich 1112, vinacf mien phiCap nhat chuc nang teleport 4 vi tri : 4,5,6 tai cac map:Kim tu thap, Tau cho hang, Tram phat song, Mat dai bangDownload ve giai nen va chay file exe, nhan skip ad de kich hoat ban hach.Vao game nhan insert de hien menu chuc nang